Liv City Hotels cümlesi yeniden yazılamaz çünkü zaten bir marka veya şirket adıdır.

“Liv City Hotels” cannot be rewritten as it is already a brand or company name.

Author

Write A Comment