Golden Crown Hotel cümlesi yeniden yazıldığında şu şekilde olabilir: Otelin adı Golden Crown Hotel’dir.

The name of the hotel is Golden Crown Hotel. It can be rewritten as: The hotel is called Golden Crown Hotel.

Write A Comment